Svenska hemofiliregistret

Hemofili (blödarsjuka) är en relativt sällsynt ärftlig sjukdom som orsakar problem med blodets koagulationsförmåga. De vanligaste formerna är hemofili och von Willebrands sjukdom. Vid de svåra formerna av blödarsjuka saknas helt eller finns brist på en koagulationsfaktor som behövs för att blodet ska kunna levra sig.

Hemofili och von Willebrands
Hemofili A och B drabbar nästan uteslutande män, medan kvinnor är anlagsbärare. Hemofili A innebär brist på eller avsaknad av koagulationsfaktor VIII och Hemofili B brist på eller avsaknad av koagulationsfaktor IX. Hemofili A är fem gånger vanligare än Hemofili B.

Vid von Willebrands sjukdom löper män och kvinnor lika risk att få sjukdomen. von Willebrands sjukdom innebär brist på eller defekt von Willebrandfaktor.