Nyheter

2019-01-22

Rapport från WFH

Nu finns den globala rapporten från World Federation of Hemophilia (WFH) att läsa. Den innehåller statistik från 2017 från hela världen vad gäller hemofili och andra blödningsdiagnoser. Statistiken från Sverige är tagen från Svenska Hemofiliregistret. Då detta register är ganska nystartat är inte informationen komplett, men kommer att bli mer och mer komplett med tiden.

Se länken nedan för den kompletta rapporten från WFH:

bild för wfh survey 2017

WFH globala rapport 2017

Poster från European Association for Haemophilia and Allied Disorders (EHAD) i Madrid

EHAD poster 2018

 Aktuellt registerläge 2015-08-18

Svenska hemofiliregistret finns nu som kvalitetsregister med inloggning för registrerade användare vid landets tre centra i Göteborg, Malmö och Stockholm! En stor och gemensam insats har gjorts av läkare, sjuksköterskor och sjukgymnast i styrgruppen för att ta fram de frågor, och svar, som stödjer vården och uppföljningen av landets hemofilipatienter.