Nyheter

Aktuellt registerläge 2015-08-18

Svenska hemofiliregistret finns nu som kvalitetsregister med inloggning för registrerade användare vid landets tre centra i Göteborg, Malmö och Stockholm! En stor och gemensam insats har gjorts av läkare, sjuksköterskor och sjukgymnast i styrgruppen för att ta fram de frågor, och svar, som stödjer vården och uppföljningen av landets hemofilipatienter.