Om registret

Svensk sjukvård strävar hela tiden efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient. För att kunna göra det registrerar vår enhet uppgifter i det nationella kvalitetsregistret Svenska hemofiliregistret. I detta register samlas information för att kvalitetssäkra vården av blödarsjuka. För att utvärdera och utveckla hemofilibehandlingen och dess konsekvenser följer kvalitetsregistret nyckelparametrar/ kvalitetsindikatorer under många år.

Svenska hemofiliregistret har skapats av vårdpersonal med stöd av erfarenheter och synpunkter från patienter. Det är ett nystartat nationellt kvalitetsregister där patienter från alla län i landet är representerade. Vår målsättning är att arbeta för en god vård för personer med blödarsjuka, oavsett bostadsort, kön och ålder.

Kvalitetsregistren har stöd av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och gör det möjligt att följa upp och förbättra vården för dig och andra patienter med samma grundsjukdom eller som får samma behandling. Med uppgifterna i registren kan vi utvärdera vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat för dig som patient.