Styrgrupp

Margareta Holmström, Registerhållare, överläkare på Koagulationsmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm samt biträdande professor på Linköpings Universitet

Pia Petrini, överläkare, Barnkoagulationsmottagningen på Karolinska Universitetsjukhuset, Stockholm.

Susanna Ranta, överläkare, Barnkoagulationsmottagningen Astrid Lindgrens Barnklinik på Karolinska Universitetsjukhuset, Stockholm.

Elsa Olsson, legitimerad sjuksköterska på Koagulationsmottagningen, Karolinska Universitetsjukhuset, Stockholm.

Fariba Baghaei, Överläkare, med dr, Koagulationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Anna Olsson, Överläkare, med dr, Koagulationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Linda Myrin Westesson, Översjuksköterska, fil dr, Koagulationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Elisabeth Brodin, Översjukgymnast, med dr, Koagulationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Jan Astermark, Överläkare, Professor, Koagulationscentrum, Skånes Universitetssjukhus, Malmö.

Nadine Gretenkort Andersson, Överläkare, med dr, Koagulationscentrum, Skånes universitetsjukhus, Malmö.

Malin Axelsson, legitimerad sjuksköterska Koagulationscentrum, Skånes Universitetssjukhus, Malmö.

Adnan Berberovic, Patientrepresentant