Styrgrupp

 

Margareta Holmström, Registerhållare, docent, sektionschef och överläkare på Koagulationsmottagningen Hematologiskt Centrum Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Pia Petrini, överläkare, Barnkoagulationsmottagningen Astrid Lindgrens Barnklinik Karolinska Universitetsjukhuset, Stockholm.

Elsa Olsson, legitimerad sjuksköterska på Koagulationsmottagningen Hematologiskt Centrum, Karolinska Universitetsjukhuset, Stockholm.

Fariba Baghaei, överläkare, med dr, medicinsk ledningsansvarig för Koagulationscentrum, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Anna Olsson, överläkare, med dr, Koagulationscentrum, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Linda Myrin Westesson, hemofilisjuksköterska, MSc, Koagulationscentrum, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Elisabeth Brodin, specialistsjukgymnast, Sjukgymnastikenheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Jan Astermark, med dr, docent, verksamhetschef på Hematologimottagning koagulation, Skånes universitetsjukhus, Malmö.

Nadine Gretenkort Andersson, med dr, överläkare på Hematologimottagning koagulation, Skånes universitetsjukhus, Malmö.

Malin Axelsson, legitimerad sjuksköterska Hemofili och Hematologi, forskningssjuksköterska, Hematologimottagning koagulation, Skånes universitetsjukhus, Malmö.

 

2017-05-22