Tillgänglighetsredogörelse

Svenska Hemofiliregistret står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Svenska Hemofiliregistret uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

I huvudsak är webbplatsen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns dock delar som brister i tillgänglighet och vi jobbar kontinuerligt för att förbättra webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Svenska som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagen kan du kontakta oss.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela då oss detta.

Brister

Det kan förekomma länktexter som inte är tillräckligt tydliga.

Navigering med tangentbord fungerar helt korrekt endast i moderna webbläsare.

Navigering med tangentbord när webbplatsen är i mobilläge fungerar mindre bra.

Många dokument är inte tillgängliga.

Innehåll som inte är tillgängligt

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas dokument som är publicerade innan 2018-09-23. Detta innehåll är tillgängligt endast i undantagsfall.

Oskäligt betungande anpassning

Svenska Hemofiliregistret åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för hemsidans innehåll.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning